Vissza

Tájékoztató a hitoktatásról

Tisztelt Szülők, kedves Tanulók!

 

Iskolánkban jelenleg római katolikus, görög katolikus, evangélikus és református hitoktatás zajlik. Az intézmény ebből egy hittanórát órarendi keretek között szervez meg, a második, fakultatív hittanórát az egyházak szervezik az iskolában, a tanulók órarendjéhez igazítva. Az órarendbe épített hittanóra az adott évfolyamon párhuzamosan folyik az etikaoktatással.

Az iskola tanév közben nem változtathatja meg az érintett szülők nyilatkozata alapján és a bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye képviselőjével lefolytatott egyeztetés eredményeként a hit- és erkölcstan oktatás vonatkozásában meghatározott csoportbeosztást.

Ha a szülő a következő tanévre vonatkozóan az etika vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-áig írásban közli az igazgatóval és az érintett bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye képviselőjével.

Amennyiben a szülő vagy törvényes képviselő a tanuló számára a második-nyolcadik évfolyamokon etika helyett hit- és erkölcstanoktatást választ, a tanulmányok megkezdésének feltételeit az újonnan választott hit- és erkölcstanoktatást folytató bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye határozza meg.

Abban az esetben, ha a szülő nem tesz nyilatkozatot, az iskola a tanuló számára etikaoktatást szervez.

Idén sajnos személyes találkozással nem szervezhető meg az iskolánkban a bevett egyházak, tájékoztatása arról, hogy igény esetén a hit- és erkölcstanoktatást milyen módon szervezik meg a 2021/2022. tanévben.

A bevett egyházak eljuttatták iskolánkba tájékoztatójukat, szóróanyagaikat, ezeket itt, az iskola honlapján osztjuk meg a kedves Szülőkkel, Tanulóinkkal:

Jogszabályi háttér

RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ:

tájékoztató szórólap

plakát

https://www.youtube.com/watch?v=fXqZoDlb4Uk

https://youtu.be/djCPg1H5F4Y

https://katolikus.hu/

Hitoktató elérhetősége:

[email protected]

[email protected]

 

GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ:  

tájékoztató szórólap

https://www.gorogkatolikus.hu/

Hitoktató elérhetősége:

[email protected]

 

EVANGÉLIKUS EGYHÁZ: 

tájékoztató szórólap

https://koszeg.lutheran.hu/hu/

Hitoktató elérhetősége:

[email protected]

 

REFORMÁTUS EGYHÁZ:

https://reformatus.hu/hittan/

https://www.reformatus.hu/

Hitoktató elérhetősége:

[email protected]