Célja: demokratikus tanulói joggyakorlás

A DÖK-nak tagja alanyi jogon minden tanuló.

A DÖK-ban a tanulói jogosítványokat a tanulók és a nevelőtestület megegyezése alapján közösen gyakorolják. A tanulói önkormányzat munkájában egyensúlyt alkot az érdekképviselet és az önkormányzó felelősségvállalás, mindez a kölcsönös bizalom elvén, a pedagógiai irányítás szükségességét elfogadva.

A diákönkormányzat döntési jogköre

 • saját működését illetően
 • anyagi eszközeinek felhasználásáról
 • egy tanítás nélküli munkanap programjáról.

Egyetértési jogkörrel rendelkezik

 • meghatározott ügyekben az iskola SZMSZ-t illetően
 • szociális juttatások elosztásakor
 • házirend elfogadásakor.

Szervezi hagyományos programjaikat, segít lebonyolításukban. Aktívan részt vesznek az iskolai közéletben.

Kapcsolattartás:

 • választott képviselőin keresztül
 • alanyi jogon

Véleményt nyilvánítanak az iskolán belüli szervezetek létrehozásánál, programok összeállításánál.

 • sportkör
 • szakkör
 • énekkar létrehozásánál, programok összeállításánál.
 • A Diákönkormányzat munkáját: Láng-Horváth Rita tanárnő segíti.