Az alapítvány neve: A KŐSZEGI BALOG ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY

Az alapítvány székhelye: 9730 Kőszeg, Deák F.u.6.

Az alapítvány céljai:

  • Az oktató-nevelő munka körülményeinek javítása
  • Az intézmény működésével kapcsolatos kiadások kiegészítése
  • A tanulók harmónikus testi és szellemi fejlődését elősegítő iskolai rendezvények támogatása, versenyeken való részvétel.
  • Az intézményi dolgozók szakmai fejlődésének finanszírozásához való hozzájárulás.
  • A tanulók szünidei programjának szervezése, támogatása.
  • Balesetet, egészségkárosodást szenvedettek segítése.
  • Tanulók jutalmazása.

Az iskolai hagyományok, kapcsolatok ápolása.

Az alapítványi vagyon kezelője és az alapítvány döntéshozó szerve a kuratórium, melynek elnöke Földesi János.

Az alapítvány adószáma: 18886975-1-18 (1% felajánlásához. Köszönjük!)

Az alapítvány számlaszáma: 11747051-20101873 (OTP Bank)