Vissza

Tájékoztatás szülőknek

Tisztelt Szülők!

2020. március 17-től 8:00 órától kezdődően életbe lép a tantermen kívüli digitális munkarend. A tanév folytatódik, a tanárok tanítanak, a tanulók tanulnak. A gyerekek nem jöhetnek iskolába, oktatásuk távoktatás formájában folytatódik.

Ma reggel a nevelőtestület áttekintette az oktatási folyamat megvalósítását és kialakította az új módszertant.

A tanórák megtartása az órarend szerint történik!!! A tanítási nap és az első tanóra 8:00-kor kezdődik. Ekkor az aktuális tanórát tartó pedagógus veszi fel a kapcsolatot az osztály/csoport tagjaival és megadja az adott napra vonatkozó feladatokat és rögzíti a határidőket. E szerint folytatódik a tanítási nap az utolsó órarend szerinti óráig.

A tantermen kívüli digitális munkarend esetében a pedagógusok távoktatást végeznek. A tananyag feldolgozása a helyi tantervben meghatározottak szerint folytatódik, a tanmenetek szerinti haladásban. Az új munkarendre hosszú távon kell felkészülnünk!

A tanulókkal a szaktanárok, tanítók veszik fel a kapcsolatot, küldik el számukra a tananyagot, házi feladatot, gyakorló feladatokat, dolgozatokat. A tananyagok belső használatra készülnek, kérjük Önöket, ne osszák tovább ezeket! Amennyiben az internethasználat technikai okok miatt nem áll rendelkezésre, készítsenek képernyőfotót, igazolva a problémát!

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy a kisdiákokat a szülők, hozzátartozók segítsék a számítógép-használatban! A nagyobb diákok már önállóan is boldogulnak. A többgyermekes családokban – lehetőség szerint – beosztás szerint használják a számítógépe(ke)t.

A kialakult helyzet mindannyiunk számára új, szokatlan. Ezt a feladatot meg kell oldanunk, a gyerekek érdekeit szem előtt tartva. Mindent megteszünk a hatékony oktatásszervezés érdekében. Bízunk abban, hogy Önökkel együtt folytatjuk és eredményesen lezárjuk a tanévet.

Támogatásukat, segítségüket köszönjük!

Tisztelettel,

Nemesné Erdősi Timea igazgató (06/30/6083451)

Dr. Szárnyas István igazgató-helyettes (06/20/8248161)