Vissza

Tájékoztatás az iskolai hitoktatásról

Iskolánkban római katolikus, evangélikus, református, görög katolikus és Hit Gyülekezete hitoktatás zajlik. Az órarendbe évfolyamonként heti egy hittan/ etika órát építünk be.
Ha a szülő a következő tanévre vonatkozóan az etika vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-áig írásban közli az igazgatóval és az érintett bevett egyház képviselőjével. Tanév közben nincs lehetőség változtatásra.

A bevett egyházak eljuttatták iskolánkba tájékoztatójukat, szóróanyagaikat, ezeket itt, az iskola honlapján osztjuk meg a kedves Szülőkkel, Tanulóinkkal.

Római Katolikus Egyház

Plakát1

Plakát2

Plakát3

Püspök atya levele a szülőknek

Evangélikus Egyház

Szeretettel várjuk az evangélikus hittanra jelentkezőket!
Érdeklődés Baranyayné Rohn Erzsébet lelkésznél
+36 20 8242715
Református Egyház
Hit Gyülekezete
A Hit Gyülekezete hit- és erkölcstan oktatásának honlapja: