Vissza

Idegennyelvi mérés eredménye

Az idegen nyelvi mérés eredménye iskolánkban a 2020/2021. tanévben:

Az Oktatási Hivatal előírása alapján 2021. május 19 -én iskolánk 6. és 8. évfolyamos tanulói idegen nyelvi mérésen vettek részt. A mérés az egész országban azonos időpontban, azonos körülmények között, azonos feladatokkal zajlik.

Az idegen nyelvi mérés célja a használható nyelvtudás mérése. Ezért a mérés feladatainak középpontjában nem a nyelvi forma, hanem a nyelvi jelentés áll; a feladatok a valós nyelvhasználathoz hasonló helyzetek elé állítják a diákokat. A feladatsorokban felhasznált szövegek autentikus, autentikushoz közeli vagy autentikus forrásból adaptált szövegek.

A feladatok témakörei figyelembe veszik az életkori sajátosságokat, igazodnak a korosztály ismereteihez, érdeklődési köréhez. 6. évfolyamon a mérés az A1 szintnek, 8. évfolyamon a mérés A2 szintnek felel meg.

 

A mérés a tanulók német nyelvtudását két alapkészségen, az olvasott szöveg értésén és a hallott szöveg értésén keresztül mérte.

 

Tanulóink évfolyamonkénti, összesített eredményei:

  1. évfolyam átlaga: 70% (21,03 pont)
  2. évfolyam átlaga 68% (27,21 pont)