Vissza

Beíratás

Szeretettel várjuk leendő 1. osztályosaink szüleit 7.30 – 18.00 órakor a beiratkozásra.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, amit a beíratáskor hozni kell.

  1. Azonosító dokumentumok:
  • A gyermek nevére kiállított személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány
  • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás
  • óvodai szakvélemény
  • szakértői bizottság szakértői véleménye,
  • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a szakértői bizottság szakértői véleménye
  • orvosi igazolás
  1. Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről ( 1. sz. melléklet) letölthető
  2. Nyilatkozat életvitel szerű ott lakásról ( 2.sz.melléklet) letölthető

Kőszegi Járási Hivatal közleménye