Pochánné Polesznyák Ágota

Beosztás: tanító

Szak: tanító (ének, pedagógia műveltségi terület)

Osztályfőnök: 3/A

Egyéb végzettség: ECDL start

Tanít:

  • 3.a osztály magyar nyelv, magyar irodalom, etika, környezetismeret, ének
  • énekkar 1-3. osztály